נגררים- חוקים ותקנות

נגררים לרכב הפכו לדבר נפוץ מאוד המשמש אנשים רבים למטרות הובלה שונות כמו הובלת ציוד עבודה, הובלת ציוד קמפינג, הובלת רהיטים, הובלת ציוד ספורט, הובלת חיות ועוד. כל אדם עושה שימוש בנגרר לפי הצורך. אך לפני שמבצעים שימוש בנגרר, חשוב מאוד לדעת את החוקים והתקנות של הנגררים ואת ההגבלות הקבועות בחוק.

כושר הגרירה

התקנות המחייבות קובעות שקודם כל יש להתחשב בשלושה אלמנטים מרכזיים הקשורים לכושר הגרירה- משקל, רוחב ומידות הנגרר.

משקל

בכל הנוגע למשקל, החוק שונה בין רכבים פרטיים ורכבי משא.

 • רכב פרטי- ברכבים פרטיים, החוק מאשר לרכבים השוקלים יותר מ-1,000 ק"ג לפחות, לגרור נגרר שמשקלו הכולל אינו עובר את רף ה-500 ק"ג. נגרר סירה, לדוגמא, שנחשב לנגרר מיוחד, ייגרר רק על ידי רכב פרטי ששוקל יותר מ-1,550 ק"ג.
 • רכב משא- לעומת זאת, ברכבי משא יש לחשב את כושר הגרירה על פי סוג הנגרר. כלומר, משקלם של נגררים חסרי בלמים לא יעלה על משקלו הכולל של הרכב הגורר חלקי 3.066. לעומת זאת, משקלם של נגררים בעלי בלמים לא יעלה על משקלו הכולל של הרכב הגורר חלקי 1.93.

רוחב

גם באלמנט הרוחב, החוק שונה בין רכבים פרטיים ובין רכבי משא.

 • רכב פרטי- ברכבים פרטיים, החוק מתיר לחבר נגררים רק כאשר רוחב הנגרר אינו חורג מרוחב הרכב הפרטי שגורר אותו.
 • רכב משא- ברכבי משא לעומת זאת, החוק מתיר לגרור נגררים רחבים יותר מרוחב הרכב, כל עוד רוחבו של הנגרר אינו חורג מעבר ל-20 ס"מ מכל אחד מצידי הרכב הגורר.

.

מידות

החוק מגדיר את היחס המותר בין מידות הנגרר לבין משקלו.

 • נגררים במשקל של עד 501 ק"ג מקסימום, חייבים להיות במידות שאינן חורגות מ-4.1 מ"ר.
 • נגררים השוקלים בין 501 ק"ג ועד ל-1,250 ק"ג, חייבים להיות במידות שאינן חורגות מ-4.8 מ"ר.
 • נגררים השוקלים בין 1,251 ק"ג ועד ל1,500 ק"ג, חייבים להיות במידות שאינן חורגות מ-5.6 מ"ר.

למי מותר לנהוג ברכב המוביל נגרר?

על פי החוק, לכל אדם בעל רישיון מדרגה B מותר לנהוג ברכב המוביל נגרר, כל עוד משקלו אינו עולה על 1,500 ק"ג. חשוב לציין שהרכב הגורר חייב להיות מאושר ומתאים לגרירה בהתאם לתקנות כושר הגרירה. משקלי נגררים שעולים על 1,500 ק"ג, מצריכים רישיונות נהיגה אחרים. בעלי רישיון נהיגה מסוג C, רשאים לנהוג ברכב המוביל נגרר שמשקלו אינו עולה על 3,500 ק"ג. לבעלי רישיון נהיגה מסוג EC, מותר לנהוג ברכבים המובילים נגררים ללא הגבלת משקל.

לאילו רכבים אסור להוביל נגרר?

על פי החוק, קיימים רכבים שאינם רשאים להוביל נגרר בשום מצב-

 • רכבים ציבוריים המשמשים להסעה של נוסעים בשכר.
 • רכבים חשמליים.
 • אוטובוסים רגילים וזעירים.
 • רכבים בעלי פחות מארבעה גלגלים.
 • רכבים בעלי נפח מנוע פחות מ-800 סמ"ק כולל.
 • מכונות ניידות.
 • רכבים בהם לא מתקיים מגע בין אחד מגלגלי הנגרר לבין הכביש או הדרך.

מתי הגרירה מצריכה אישורים מיוחדים?

קיימים מקרים שונים בהם הגרירה תצריך אישורים והיתרים מיוחדים-

 • במידה ותרצו לגרור יותר מנגרר אחד, חייב לקבל היתר מיוחד מטעם משרד התחבורה. במידה ולא ניתן היתר כזה אסור לגרור יותר מנגרר אחד.
 • לנגררים חקלאיים מותר להיגרר רק על ידי רכבים מסוג טרקטור והם מחייבים היתר מטעם רשות הרישוי.
 • במידה ולא קיים ברכב שלכם וו גרירה ותרצו להתקין אחד, הדבר מחייב היתר בכתב מטעם משרד הרישוי ורישומו ברישיון הרכב. ללא היתר כזה אסור להתקין וו גרירה ברכב. הסיבה לכך היא שקיימים רכבים שחלה עליהם הגבלת יצרן בנוגע להתקנת וו גרירה. במידה ותתקינו ברכבים אלה וו גרירה אתם מסכנים את עצמכם ואת הנוסעים בכביש. הגבלת יצרן בנוגע להתקנת וו גרירה צריכה להופיע ברישיון הרכב.
 • במידה ומשקלו של הנגרר עולה על כושר הגרירה של הרכב הגורר.
 • במידה שמידותיו של הנגרר חורגות מהמותר על פי תקנות חוק כושר הגרירה.

בדיקות שיש לבצע לפני הגרירה

לפני שמתחילים את הגרירה, יש לבצע מספר בדיקות עיקריות הנדרשות על פי התקנות-

 • בדיקת התקן הגרירה- יש לבדוק את הגבלות היצרן של התקן הגרירה ולוודא התאמה בין כושר הנשיאה לבין משקל הנגרר.
 • בדיקת בלמי אוויר- בנגרר שמשקלו עולה על 3,500 ק"ג יש לוודא שקיימים בלמי אוויר בנגרר וברכב הגורר.
 • אזני הקשירה לשרשראות- בדיקת תקינותן של שתי אזני הקשירה.
 • בדיקת שקע חשמלי- יש לוודא כי ברכב הגורר יש שקע חשמלי תקני בעל 13 פינים המתאים למתח 12 וולט. או כי הוא מצויד במתאם המרה מ-7 פינים ל-13. השקע החשמלי צריך להיות מחובר להתקן הגרירה מצידו השמאלי.
 • בדיקת מראות- הרכב הגורר חייב להיות מצויד בשתי מראות חיצוניות משני צדדיו, ויש לוודא שרוחבן אינו פחות מרוחב הנגרר.
 • בדיקת לוחית רישוי- התקן הגרירה והנגרר לא יכולים להסתיר את לוחית הרישוי של הרכב הגורר.
 • בדיקת קורת גרירה- יש לוודא כי קורת הגרירה לא בולטת יותר מ-110 מ"מ מקצה הרכב וכי היא מעוגנת היטב עם ברגיי פלדה לשלדת הרכב.

אהבתם? שתפו!

Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook
מאמרים נוספים